ISIL İŞLEM

Isıl işlem bir materyalin fiziksel ve bazen de kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılan bir yöntemdir Isıl işlem bir malzemenin yüksek sıcaklıklara çıkartılarak oda sıcaklığına ani olarak soğutulması ve bünyede yüksek oranlarda sertlik artışı olarak sonuçlanması ile oluşan metalurjik prosestir. Bu tanıma ek olarak sertleştirme dışında, yumuşatma ve gerilim giderme vb. İşlemlerde bu prosesin(ısıl işlemin) alt kırılımlarıdır. elde etmek için normal olarak aşırı derecelere kadar ısıtılması veya soğutulmasının kullanımını içerir. Tavlama Tavlama nötr (veya atıl) kontrollü bir atmosfer gerektiren bir ısıl işlem süreci ile elde edilir. Lehimleme Lehimleme farklı ayarlardaki parçaların, benzer olmayan ve aynı kalınlıkta olmayan metal ve ametallerin birleştirilebilmesini sağlar. Karbürleme ve Karbonitrürleme Karbürleme atmosferinde elemkenter halde serbest olan karbon atomu çeliğin yüzeyine difüzyonu (karbonitrürleme de ise azot atomu ile gerçekleşir. Galvanizleme Galvanize şerit ve tellerin gazla silinmesi için azot kullanımı daha iyi bir yüzey bitişi vermek için yaygın olarak kullanılır. Sertleştirme Nötr sertleştirme martensitli bir mikroyapı oluşturmak için çeliklere uygulanan bir ısıl işlemdir. Nitrürleme ve Nitrokarbürleme Bu süreçler azotun düşük karbonlu çeliğin yüzey katmanlarına yüksek derecelerde çözünmesini içerir. Vakum Atmosferinde Soğutma Vakumlu bir fırında gaz ile soğutmanın hem konvansiyonel işlem hem de sıvı su verme üzerinde büyük avantajları vardır. Sinterleme Sinterleme, seramik veya MC şeklindeki karbür malzemelerin yüksek sıcaklıklarda soğuma oranlarının kontrol ederek üretme işlemidir. Sıfıraltı İşlemler Kalıntı stabilizasyon ve östenit giderme için ve aşınmaya dayanıklılığı arttırmak için uygulanan işlemdir. Diğer Uygulamalar Bunlar Otoklavlamadan Sıcak İzostatik Prese (HIP) kadar değişkenlik gösterir