YAKACAK GAZI

Her yakacak gazındaki karbon ve hidrojen atomları oranları birbirinden farklıdır, bu da gazın verimli bir biçimde yakılabilmesi için farklı miktarlarda oksijen gerektiği anlamına gelir. Yakacağın oksidana oranı, alevin ısısını, yanıcılığını ve patlayıcılık limitlerini belirler. Asetilen, havadan daha hafiftir ve tüm yakacak gazları arasında en yüksek alev ısısını verir. Tam olarak yanması için de en az miktarda oksijen gerektiren gazdır. Hidrojen, havadan daha hafiftir ve görünmez bir alevle yanar. Karbon atomu içermeyen tek yakacak gazıdır. Propan, havadan daha ağırdır ve birincil ve ikincil alev ısısı yüksektir. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG), petrol damıtılma süreci sırasında ortaya çıkan bir yan üründür. Metan, butan ve propan gibi pek çok yakacak gazından oluşur. Bu gazların birbirine ve karışıma oranı, ürüne göre farklılık gösterebilir, bu yüzden de alevinin özellikleri değişkendir.