KALİTE VE SPESİFİKASYON

• LİNDE, 90 ülkeden fazlasında yer alan tüm kuruluşlarında uygulanan spesifikasyonlarda ve kalite normlarında üretim ve dolum yapmaktadır. • İstenilen saflıkta üretilen ürünün dolum koşullarından etkilenmemesi için tüpler belirli periyotlarla vakumla temizlenir, inert gazla purge edilir. • Hava sıcaklığına bağlı kalibre edilmiş dolum istasyonunda tüpler, sözleşmede taahhüt edilen gaz miktarlarında ve dolum basınçlarında tam doldurulmaktadır. • Üretilen gazlar ve dolum yapılan tüplerle ilgili her safhada üretim ve kontrol raporları ile dökümantasyon, hizmet süreçinin takibi TS EN ISO 9001 : 2008, çevre yönetim sistemi TS EN ISO 14001 : 2005, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi OHSAS 18001:2007 standartları çerçevesinde sürdürülür.