Endüstriyel Gazlar

Oksijen, azot ve argon havadan ayrıştırma yolu ile elde edilirler. Bu, 100 yılı aşkın bir süre önce Carl von Linde tarafından geliştirilmiş olan kryojenik bir yöntemdir. Hava sıkıştırılarak, buhar, toz ve karbondioksitten arındırılır. Daha sonra, ileri derecede soğutulur, sıvı hale gelmek üzere sıkıştırılır ve oksijen, azot, argon ve diğer soy gazlar damıtılmak sureti ile ayrıştırılır. Günümüzde, hava bileşenlerini ayrıştırmak ve saflaştırmak üzere diğer fiziksel yöntemler de kullanılmaktadır: Ayrıştırma: membranlar kullanılarak. Yüze çekme: havanın muhtelif bileşenleri, özel bir malzeme üzerine yüze çekilir, diğerleri ise, herhangi bir engele takılmaksızın akmaya devam eder. Firmamızın hava ayrıştırma birimleri, Linde Mühendislik Departmanı tarafından kendi tesislerimizde imal edilmektedir. Sınai Gazları - Endüstriyel gazlar ve uygulamalar Hava Hava, %78 azot, %21 oksijen ve %1 argondan oluşmaktadır. Argon bir soy gazdır. Kripton, neon ve xenon, diğer soy gazlardır ve bir arada, atmosferin, yüzde 0.1’inden daha az bir kısmını teşkil ederler. Asetilen Asetilen son derece yanıcı bir gazdır. Asetilen/oksijen alevinin sıcaklığı 3000°C’nin üzerindedir. Asetilen, geleneksel olarak, kalsiyum karbid ve suyun tepkimesi ile üretilmektedir. Karbondioksit Karbondioksit (CO2) doğada yaşam döngüsünün bir parçasıdır. Bu gaz insanlar ve hayvanlar tarafından nefes verilirken açığa çıkar ve geriye oksijen olarak dönmek üzere bitkiler tarafından kullanılırlar. Karbondioksit, yanma, fermantasyon veya bir karbon bileşeninin oksidasyonu gibi işlemlerin bir yan ürünü olarak açığa çıkar. “Ham gaz”, gereken kalitenin derecesine göre farklı aşamalarda saflaştırılmalıdır. Hidrojen Hidrojen tüm elementlerin en hafifidir ve bilinen evrenin yüzde 90’ını teşkil etmektedir. Bu gaz, buhardan, doğal gazdan, ya da diğer hafif hidrokarbonlardan bir buhar dönüştürücü vasıtası ile elde edilebilir. Rafineriler ve klor kimyasında kullanılan elektrolitik işlemler de hidrojenin içinden ayrıştırılabileceği, hidrojen bakımından zengin gazlar üretirler. Sıvı hidrojen -253°C’de sıvılaştırma sureti ile imal edilir ve sıvı halde nakledililir; böylece, nakliye maliyetleri azaltılır. Helyum Helyum, ikinci en hafif element olmanın yanısıra, -268.9°C ile, en düşük kaynama noktasına sahiptir. Helyumun en düşük maliyetli üretimi, doğal gazdan elde edilmektedir. Uzun vadeli sözleşmeler ile, ABD, Avrupa ve Kuzey Afrika’da kaynaklara erişim garanti edilmektedir. Gaz Karışımları Gaz karışımları, ya sahada sürekli olarak saf gazlar karıştırılmak sureti ile veya önceden karıştırılmış olarak temin edilir. Şirketimizin Metal İmalat Sanayii ve Gıda Sanayiine yönelik gazları, genellikle, farklı gaz karışımlarına örnek teşkil eder.