ATMOSFERİK GAZLAR

Atmosferik gazlar normal olarak çevremizdeki havada bulunan gazlardır. Hava, argon, karbon dioksit, helyum, azot ve oksijeni içerirler. Bu gazlardan argon, oksijen ve azot öncelikle havanın kendini oluşturan bileşenlerine ayrılmasıyla oluşur. Bu normalde havanın sıcaklığını her bir bileşen sıvılaşıp ayrıştırılabilecek olana kadar düşürülmesiyle başarılır. Bu bölümdeki diğer iki gazdan karbon dioksit bazı kimyasal işleme prosedürlerinin ardından bir yan ürün olarak üretilir. Helyum, petrolün bulunmasına benzer bir biçimde, doğal olarak yalnızca gözeneksiz kaya bloklarına gizlenmiş biçimde yer kabuğunda bulunur. Bu helyum “hammaddeleri” yalnızca dünyanın uygun jeoloji türü içeren belirli bölgelerinde bulunduğundan, bu helyumu nadir ve pahalı bir gaz yapar. Bu gazların her biri kendi özgün özelliklerine sahiptir ancak bir arada milyonlarca yıldır bileşenlerinin veya oranlarının elde ettiği hayatın devamını sağlayan bir karışım ortaya çıkarırlar. Atmosferik gazların birçoğu tepkisiz ya da atıl olarak sınıflandırılır. Sadece oksidize edici gazlar olan oksijen ve karbondioksit diğer elementler ile hemen reaksiyona girer. Endüstri işlemlerinde gazların bu ve diğer özelliklerinden tamamen faydalanılır.