ARGON GAZI VE KULLANIM ALANLARI

Gazaltı kaynağında koruyucu gaz olarak kullanılır. Kaliteli çelik üretiminde, homojen bir çelik banyosu sağlanması ve banyo içerisinde oluşan, döküm sonrası mekanik özellikleri kötü yönde etkileyecek gazların tasfiyesi için kullanılır. (Argon degassing), Ampul imalatında, Elektronik sanayiinde bazı kristallerin üretimi sırasında inert koruyucu atmosfer sağlamada, Spektrometrik analiz cihazlarında taşıyıcı gaz olarak, Bazı özel metallerin saflaştırılması sırasında inert koruyucu atmosfer oluşturulmasında. Çift cam ünitelerinde iki cam arasına doldurularak ısı yalıtımının artırılmasında. 1785 yılında havada argon olduğu ilk defa Henry Cavendish tarafından iddia edilmiş ve 1894 yılında Lord Rayleigh ve William Ramsay tarafından keşfedilmiş. İnert bir elementtir. Gaz ve sıvı formda bulunabilir. Havada bulunur ve saf olarak havadan ayrıştırılması ile elde edilir.